Klæbu IL
flest mulig – lengst mulig

Årsmøte Klæbu Idrettslag 2016

20. februar 2016 23:03

logo-fbInnkalling til årsmøte i Klæbu Idrettslag

Styret innkaller herved til årsmøte i Klæbu Idrettslag.

Årsmøtet avholdes den 31. mars 2016
kl. 19.00 i lokalene til EnöQue.

Saker som et medlem ønsker skal tas opp på årsmøtet,
må sendes styret senest 16.mars 2016 til e-post post@klaebuil.no
eller sendes til adresse; Postboks 72, 7541 Klæbu.

 

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest 23.mars på hjemmesiden, klaebuil.no

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8. http://klaebuil.no/klubben/klaebu-ils-lover

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret

Last ned innkalling her

Saksdokumenter Årsmøte 2016 Klæbu IL del 1
Saksdokumenter Årsmøte 2016 Klæbu IL del 2

Badminton Fotball Håndball
Ski Orientering Funkis
Svømming

Hovedsponsor

Samarbeidspartnere

Støtt laget i ditt hjerte – bruk avtalene!