Klæbu IL
flest mulig – lengst mulig

Årsmøte badminton 6/3-2017 kl.19

23. februar 2017 8:30

Innkallelse til Årsmøte

Klæbu IL Badminton inviterer alle medlemmer til årsmøte i Klæbuhallen den 06.03.2017 kl 19.00. Møterom 2.etg

Saksliste
1. Valg av ordstyrer og refferent
2. godkjenning av innkalelse
3. godkjenning av saksliste
4. Årsmelding
5. Regnskap
6. Budsjett
7. Innkomne saker
8. Valg av nytt styre

Innkommende forslag til Årsmøtet må være styret i hende
innen tirsdag 28 Februar. badminton@klaebuil.no

Badminton Fotball Håndball
Ski Orientering Funkis
Svømming

Hovedsponsor

Samarbeidspartnere

Støtt laget i ditt hjerte – bruk avtalene!