Klæbu IL
flest mulig – lengst mulig

Årsmøtepapirer

23. mars 2017 18:11

Her er årsmøtepapirer for årsmøtet 2017.

Årsberetning KIL 2017 (dokumentet er på 41 MB)

 

Valgkomiteens innstilling: Da det innen fristen for utsending av årsmøtedokumentene, ikke har vært mulig for valgkomiteen å finne aktuelle kandidater for alle verv, har valgkomiteen bedt hovedstyret om å få ettersende sin innstilling og i verste fall legge frem innstillingen på selve årsmøtet. Hovedstyret har akseptert dette.

Dersom noen har forslag til valgkomiteen, ta kontakt med valgkomiteen ved Rune Nervik tlf: 92803626

Mvh.

Hovedstyret Klæbu IL

Badminton Fotball Håndball
Ski Orientering Funkis
Svømming

Hovedsponsor

Samarbeidspartnere

Støtt laget i ditt hjerte – bruk avtalene!