Klæbu IL
flest mulig – lengst mulig

5 på topp – post ved Tangvolla

21. juni 2017 19:34

Nå er posten satt ut. Ble litt endring på posisjoneringa, ny: UTM-32: 7012622, 583340.

Det er utfordring med kryssing av Tangvolla. Vi anbefaler derfor at å bruke brua ved veienden og så gå nedover elva på østsida. Kryssing av elva ved Slagdammen FRARÅDES. Elva er bred og dyp overfor dammen, nedenfor dammen går den i stryk og det er ulent med mye stor stein på bunnen.

Vi jobber med å finne en trygg vadeplass overfor Slagdammen. Her vil vi spenne opp ei sikringsline. Vi legger ut på hjemmesida når dette er gjort. Mulig også å ringe Bjørn, tlf. 915 65 766, for å sjekke.

Området for selv posten er interessant. Oppe på moreneryggen er det gravd 4-5 dype hull, rester av et gammelt fangstanlegg.

GOD TUR !!

Badminton Fotball Håndball
Ski Orientering Funkis
Svømming

Hovedsponsor

Samarbeidspartnere

Støtt laget i ditt hjerte – bruk avtalene!