Klæbu IL
flest mulig – lengst mulig

Årsmøte i Klæbu Fotball

13. februar 2018 15:35
Kategori: Aktuelt Fotball

Innkalling til årsmøte i Klæbu IL Fotball

Styret innkaller herved til årsmøte i Klæbu IL Fotball.

Årsmøtet avholdes den 5.mars kl. 19.00 i auditoriet på Klæbu ungdomsskole.

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 19.februar til kenneth@expoline.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på http://klaebuil.no/avdelinger/fotball/ og på Klæbu Fotball sin Facebook-gruppe.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret

Badminton Fotball Håndball
Ski Orientering Funkis
Svømming

Hovedsponsor

Samarbeidspartnere

Støtt laget i ditt hjerte – bruk avtalene!