Klæbu IL
flest mulig – lengst mulig

Velkommen til Klæbu Ski

Vi er en flott gjeng som trives i skog og mark,
både med og uten ski på beina..

Visjon:

Utfordring og glede for alle
Visjonen skal knytte Klæbu IL Ski til noe positivt.
Skiavdelingen skal legge til rette for utfordring og mestring for både bredde og topp.
Den skal gi utfordring, inspirasjon, skiglede og sosialisering.

Skiavdelingens plass i lokalmiljøet
Klæbu IL Ski er i dag en gruppe som danner et godt fritidstilbud til barn og unge i Klæbu, og som må tilpasse seg kommunale myndigheter, andre grupper innenfor moderklubben, så vel som andre idrettslag i kommunen.

En utviklingsorientert grunnholdning
Langrenn er en idrett som stiller store krav til utholdenhet, styrke, teknikk og psyke. Klubbens ledere må lære utøverne om sammenheng mellom fysisk utvikling, trening, ernæring, prestasjoner og hvile. Derfor er det viktig at foreldre og ledere gir alle riktig og god oppmerksomhet. Det gjelder å skape et miljø der alle trives, og der den enkelte kan utvikle seg i forhold til egne ønsker.

Aktivitet på ulike alderstrinn
Norges Skiforbunds utviklingstrapp for langrenn, gir veiledning hva som er anbefalte prinsipp, mengde og intensitet for forskjellige aldersgrupper når det gjelder trening. Nedenfor har vi pekt på innhold i trening/aktivitet i forhold til alder. Disse er ikke på noen måte utfyllende, men et grovt bilde av de faglige anbefalingene.

 

Innehavere av styreverv i Klæbu IL – Ski for 2017/2018

 Funksjon  Navn  Periode  Telefon
 Administrativ leder  May Helen Dahlstrø  1 år 2017/2018  911 36 456
 Nestleder  Per Stig Solbakken  2 år 2017/2019  922 62 413
 Sportslig leder  Torbjørn Skaanes  2 år 2017/2019 915 36 834
 Kasserer  Espen Kristiansen  1 år 2017/2018  971 99 574
 Sekretær  Dag Ivar Hovdal  2 år 2017/2019  915 95 767
 Styremedlem  Torstein Sundset  2 år 2016/2018  415 32 554
 Styremedlem  Ivar Sjøli  1 år 2017/2018 906 39 214
Valgkomite  Jørn Berg 2 år 2017/2019 415 39 896

 

Årsmøte
Klæbu IL Ski sitt øverste organ er årsmøtet til hovedlaget som holdes hvert år i februar måned. Årsmøtet innkalles av styret med minst en måneds varsel, direkte til medlemmene og/eller ved kunngjøring i pressen, eventuelt på idrettslagets internettside.