Klæbu IL
flest mulig – lengst mulig

Referat fra styremøte, Klæbu Badminton, 23.08.17

29. august 2017 16:18

Styremøte 23.august

 

Her er referat fra styremøte i Klæbu Badminton 23.08.17.

 

Ny betalingsløsning

5. juni 2017 23:01

mCash  har slått seg sammen med Vipps.
Klæbu IL vil fra nå  av benytte Vipps som betalingsløsning på sine arrangementer.

Årsmøte badminton 6/3-2017 kl.19

23. februar 2017 8:30

Innkallelse til Årsmøte

Klæbu IL Badminton inviterer alle medlemmer til årsmøte i Klæbuhallen den 06.03.2017 kl 19.00. Møterom 2.etg

Saksliste
1. Valg av ordstyrer og refferent
2. godkjenning av innkalelse
3. godkjenning av saksliste
4. Årsmelding
5. Regnskap
6. Budsjett
7. Innkomne saker
8. Valg av nytt styre

Innkommende forslag til Årsmøtet må være styret i hende
innen tirsdag 28 Februar. badminton@klaebuil.no

Årsmøte KIL 2017

15. februar 2017 9:58

 

Innkalling til årsmøte i Klæbu Idrettslag

 

 

 

Styret innkaller herved til årsmøte i Klæbu Idrettslag.

Årsmøtet avholdes den 30. mars 2017 kl. 19.00 i Tine Bugges veg 3, ved legekontoret.

Saker som et medlem ønsker skal tas opp på årsmøtet,
må sendes styret senest 14.mars 2017 til e-post; post@klaebuil.no eller sendes til adresse; Postboks 72, 7541 Klæbu.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest 23.mars på hjemmesiden, klæbuil.no

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.
For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8. http://klaebuil.no/klubben/klaebu-ils-lover/

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret