Klæbu IL
flest mulig – lengst mulig

Turn

4. desember 2017 22:06
Kategori: Aktuelt Funkis

Søndag 3.desember var vi i turnhallen i Granåsen. Vi hadde fått midler fra Prinsesse Martha Lousies fond for å kunne dra å turne med instruktør. Utøverne fikk prøvd seg både på grunntrening og trampoliner. Tusen takk til Trondheim turnforening 🙂

Ekstraordinært årsmøte

14. november 2017 23:57

Torsdag 30. November kl 18.30

Sted : Tine Bugges vei , Enøque

Saksliste:

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete

Sak 2: Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden

Sak 3 Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 4: Behandle opptak av lån i Klæbu sparebank i forbindelse med fullfinansiering av lysløypa ved Gjenvollhytta

 

Klæbu, 14. november 2017

Styrets leder Anne-Cathrine Skaaren Moe

Oppstart høsten 2017

12. august 2017 13:09
Kategori: Aktuelt Funkis

Tirsdag 5.september starter vi opp igjen med treninger for barn/unge i gymsalen i Kulturhuset kl.18-19 🙂 Alle som har lyst til å være med på treningene, eller som vil komme og se hvordan vi har det på trening, er hjertelig velkomne. Send en e-post til funkis@klaebuil.no, hvis dere har noen spørsmål om treningene, eller det er noe annet dere lurer på.

Avslutning tema innbandy

15. februar 2017 23:14
Kategori: Aktuelt Funkis

Funkis barn/unge har hatt innebandy som tema i januar og februar. Det ble i dag avsluttet med at vi fikk komme å trene sammen 04 til Klæbu Innebandyklubb (KIBK). Her fikk vi prøvd oss på hauk og due med ball, presisjons-skudd og kamp. Det var veldig gøy og få prøve seg med vant. En kjempeinnsats av alle sammen. Det var mange fornøyde og svette barn på slutten av treningen 🙂 Tusen takk til 04-gjengen og trener Viggo Lie, for at vi fikk komme å være med på treningen 🙂

Årsmøte KIL 2017

15. februar 2017 9:58

 

Innkalling til årsmøte i Klæbu Idrettslag

 

 

 

Styret innkaller herved til årsmøte i Klæbu Idrettslag.

Årsmøtet avholdes den 30. mars 2017 kl. 19.00 i Tine Bugges veg 3, ved legekontoret.

Saker som et medlem ønsker skal tas opp på årsmøtet,
må sendes styret senest 14.mars 2017 til e-post; post@klaebuil.no eller sendes til adresse; Postboks 72, 7541 Klæbu.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest 23.mars på hjemmesiden, klæbuil.no

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.
For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8. http://klaebuil.no/klubben/klaebu-ils-lover/

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret