Klæbu IL
flest mulig – lengst mulig

Ny betalingsløsning

5. juni 2017 23:01

mCash  har slått seg sammen med Vipps.
Klæbu IL vil fra nå  av benytte Vipps som betalingsløsning på sine arrangementer.

Klæbu Håndball inviterer til storbane-turnering for 2007-årgangen.

4. mars 2017 23:34

Lørdag 6. og søndag 7. mai vil Klæbu Håndball arrangere turnering i Klæbuhallen, hvor jenter og gutter født 2007 får mulighet til å spille noen kamper på stor bane før neste sesong. Mange lag har begrenset mulighet til å la de minste få prøve seg på stor bane, så dette kan være en fin mulighet til å få litt «treningstid» på stor bane.

Alle lag vil få 4 kamper enten lørdag eller søndag. Kampene vil være på 20 minutter og spilles etter vanlige regler for 6er-håndball.

 

Mer info her: http://klaebuil.no/avdelinger/handball/klaebu-cup-2017/

Årsmøte KIL 2017

15. februar 2017 9:58

 

Innkalling til årsmøte i Klæbu Idrettslag

 

 

 

Styret innkaller herved til årsmøte i Klæbu Idrettslag.

Årsmøtet avholdes den 30. mars 2017 kl. 19.00 i Tine Bugges veg 3, ved legekontoret.

Saker som et medlem ønsker skal tas opp på årsmøtet,
må sendes styret senest 14.mars 2017 til e-post; post@klaebuil.no eller sendes til adresse; Postboks 72, 7541 Klæbu.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest 23.mars på hjemmesiden, klæbuil.no

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.
For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8. http://klaebuil.no/klubben/klaebu-ils-lover/

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret

Miniturnering 11. februar er avlyst

6. februar 2017 13:36

Vi beklager å måtte opplyse om at vi har besluttet å avlyse
turneringen pga for få påmeldte lag. Totalt ble det bare 17 lag i
tillegg til våre egne, og det var bare i gutter 2008 at det ble nok
lag til en bra pulje. I alle andre puljer ble det mange
«internoppgjør» og tre av puljene ville ikke blitt gjennomført i det
hele tatt.

Vi synes det er veldig synd å måtte avlyse en uke før, men vi hadde i
det lengste håpet at det skulle være nok lag når påmeldingsfristen
gikk ut i dag. Litt av grunnen til at det ble så få lag er nok at det
arrangeres to miniturneringer neste helg, noe vi ikke var klar over
før nå nylig.

Klæbu Håndball lover å komme sterkt tilbake med en forbedret
miniturnering i desember.

Mest sannsynlig vil vi også arrangere en turnering på stor bane for
jenter og gutter født 2007 rett etter påske. Dette vil være en
mulighet for de som er ferdig med minihåndball til å prøve seg på stor
bane og 6-er håndball. Mer informasjon om denne turneringen kommer
snart.

Innbetalt påmeldingsavgift vil selvfølgelig bli refundert rett over helga.

Med vennlig hilsen

Klæbu Håndball