Klæbu IL
flest mulig – lengst mulig

Talikhuvskjermen – oppdatert veibeskrivelse

2. juli 2017 20:27

Noen har problemer med å finne Talikhuvskjermen. Vi har derfor gjort et forsøk med å lage en mer detaljert rutebeskrivelse. Se vedlegg. Lykke til!!

Talikhuvskjermen

Resultater OG-karusell, løp 3

1. juli 2017 0:37

Onsdag 28. juni ble løp nr. 3 i OG-karusellen 2017 arrangert ved Sjøen skole i strålende sommervær. Godt oppmøte til tross for ferietid og stengte veger.

Resultater fra løpet:

OG løp 3, Klæbu

En stor takk rettes til alle som bidro til gjennomføring av arrangementet og alle deltakere som møtte opp!

5 på topp Tangvolla – SIKKER KRYSSING AV ELVA

30. juni 2017 21:13

Da har vi funnet et vadested om lag 100 meter fra Slagdammen, oppover elva. Sikringline er satt opp. Her er det sikkert å krysse.

5 på topp – post ved Tangvolla

21. juni 2017 19:34

Nå er posten satt ut. Ble litt endring på posisjoneringa, ny: UTM-32: 7012622, 583340.

Det er utfordring med kryssing av Tangvolla. Vi anbefaler derfor at å bruke brua ved veienden og så gå nedover elva på østsida. Kryssing av elva ved Slagdammen FRARÅDES. Elva er bred og dyp overfor dammen, nedenfor dammen går den i stryk og det er ulent med mye stor stein på bunnen.

Vi jobber med å finne en trygg vadeplass overfor Slagdammen. Her vil vi spenne opp ei sikringsline. Vi legger ut på hjemmesida når dette er gjort. Mulig også å ringe Bjørn, tlf. 915 65 766, for å sjekke.

Området for selv posten er interessant. Oppe på moreneryggen er det gravd 4-5 dype hull, rester av et gammelt fangstanlegg.

GOD TUR !!

Invitasjon til løp 3 i OG-karusellen 2017

21. juni 2017 8:06

Onsdag 28. juni er det Klæbu IL O-avd. sin tur til å arrangere løp 3 i OG-karusellen, invitasjonen ligger vedlagt. Samlingsplass ved Sjøen skole (Brøttem), et steinkast fra Selbusjøen. Kartlink og vegbeskrivelser ligger i invitasjonen!

Invitasjon løp 3 OG

NB! Det er viktig å merke seg at det pågår en del vegarbeid i Klæbu for tiden, og at derfor noen av vegene man vanligvis kan kjøre er stengt. Det henvises til invitasjon for vegbeskrivelse!

Vell møtt!