Klæbu IL
flest mulig – lengst mulig

Administrasjon

Leder Anne Cathrine Skaaren Moe leder@klaebuil.no
Nestleder Kjell Morten Staberg nestleder@klaebuil.no
Regnskap Randi Storsve regnskap@klaebuil.no
Generelt post@klaebuil.no