Klæbu IL
flest mulig – lengst mulig

Styret

Hovedstyret i Klæbu Idrettslag:

Torsdag 30. mars 2017 ble det holdt årsmøte i Klæbu Idrettslag.

Hovedstyret består av 5 årsmøtevalgte representanter i Arbeidsutvalget (AU), representant fra Gjenvollhytta og representanter fra de enkelte avdelingene i idrettslaget.

Arbeidsutvalg Klæbu IL :

 

Leder Anne Cathrine Skaaren Moe leder@klaebuil.no
Nestleder Kjell Morten Staberg nestleder@klaebuil.no
Styremedlem Arild Haugen arild.haugen@
trondheim.kommune.no
Styremedlem Siv Anita Tsakem sivanita000@gmail.com
Styremedlem John Anders Borgen John.anders@jonettaplassen.no

 

 Avdelingslederne:

 

Badminton Kenneth Haagenstad kenhaag@gmail.com
Håndball Jørund Ulstad j_ulstad77@hotmail.com
Gjenvollhytta Svein Rikstad sveiri@online.no
Orientering Jan Egil Tillereggen jan-til@online.no
Ski May Helen Bjerkeset Dahlstrø mhd@hent.no
Fotball Kennet Fjerstad Kenneth@expoline.no
Funkis  Renate Svinning Renate@svinning.com

Arbeidsutvalg AU :

Leder: Anne Cathrine Skaaren Moe  – leder#klaebuil.no (Bytt ut # med @. Dette for å unngå spam)
Nestleder: Kjell Morten Staberg – nestleder#klaebuil.no (Bytt ut # med @. Dette for å unngå spam)

Styremedlem: Arild Haugen – Arild.haugen@trondheim.kommune.no
Styremedlem: Siv Anita Tsakem – sivanita000@gmail.com

Barneidrettsansvarlig:

Styremedlem: John Anders Borgen – idrettskole#klaebuil.no  (Bytt ut # med @. Dette for å unngå spam)

Klæbu Idrettslags offisielle mailadresse er: post #klaebuil.no  (Bytt ut # med @. Dette for å unngå spam)

Styret har i 2017 styremøter 2. torsdag hver måned i EnØque lokaler.
Endringer blir informert om pr. e-post.

 


Klæbu Idrettsråd

Klæbu IL’s representanter i Klæbu Idrettsråd’s årsmøte 2016-2017 :
Arbeidsutvalget i Klæbu IL

Idrettsrådet er engasjert i bl.a. :
• Fordeling av Klæbu kommunes tildeling av kulturmidler til idrettslige aktiviteter
• Fordeling av statlige midler (LAM) til lokale lag og foreninger
• Idrettsregistreringen – oppfølging
• Idretts- og anleggsplanen
• Høringsuttalelser fra Klæbu kommune
• Referatsaker, deltakelse i ulike idrettsfora m.m.
• Fordeling av timer i Klæbuhallen.