Klæbu IL
flest mulig – lengst mulig

Sørborgen Kunstgress er stengt!

23. mars 2020 18:56

VIKTIG!
Og ett lite hjertesukk fra oss i Klæbu IL. Vi har som tidligere nevnt at kunstgresset er stengt for all aktivitet. NFF har dessverre vært litt vinglete men nå er beskjeden klar.
BANEN ER STENGT.
Det er nå observert spillere fra tre andre klubber på banen, den ene klubben kommer med flere spillere for organisert trening. Klæbu IL har tatt kontakt med de klubbene dette gjelder. Det som nå foregår er ikke greit og vi setter stor pris på alle som gir oss beskjed om slike hendelser. Vi kommer til å gjøre tiltak i morgen slik at banen vår ikke blir brukt.
Vi håper dette blir respektert og at alle hjelper oss å spre dette viktige budskapet.

Årsmøtet utsettes.

18. mars 2020 18:46

Klæbu IL utsetter årsmøtet, som egentlig skulle vært avholdt 26.mars. Dette på grunn av Corona-situasjonen Norge befinner seg i. Det er ikke satt noen ny dato for når årsmøtet vil bli avholdt. Det vil vi komme nærmere tilbake til på et senere tidspunkt.

Viktig beskjed fra Norges Fotballforbund Trøndelag!!

14. mars 2020 20:05

Viktig beskjed fra Norges Fotballforbund Trøndelag!!

Til våre klubber, foresatte til trønderske fotballspillere og spillerne våre !

Det er kommet tilbakemeldinger på at det skjer ansamlinger av spillere på våre baner. Dette er i strid både med myndighetenes retningslinjer og NFFs vedtak om at all fotballaktivitet i breddefotballen er innstilt til utgangen av april.

Vi ber våre klubber/anleggeseiere å følge opp at spillerne ikke samler seg på banene. Fint hvis dere tar daglige runder innom banene og sørg for at barn/ungdommer får en god forklaring på hvorfor de ikke kan være på banen akkurat nå.

Samtidig må vi oppfordrer alle trønderske foresatte til trønderske spillere om å minne barna og ungdommene om hva situasjonen vi har nå krever av absolutt alle. Når skoler er stengt så er det for hindre at mange barn er samlet og har fysisk nærhet. Da blir det naturligvis slik at man må følge opp at det samme skjer i fotballsammenheng.

Til våre spillere: Vi skjønner godt at dere har lyst til å spille fotball med kamerater og venner men dette er ikke mulig nå ! Hold dere borte fra banene til situasjonen er blitt bedre. Bruk gjerne tid med ballen alene, ta en løpetur alene eller ei styrkeøkt i stua hjemme. Som fotballspiller er du opplært til å spille på laget og høre etter treneren din. Nå spiller du for Norge og også du må ta ditt ansvar for at vi sammen skal vinne kampen mot Koronaviruset. Hør på treneren: Erna Solberg.

Skiløypene holdes oppe

14. mars 2020 13:10

Fantastiske forhold på Gjenvollhytta.

Selv om kafeen er stengt holdes løypene oppe.

Dessverre er betalingen til bommen nede for systemfeil, derfor står den oppe. Men bomavgift kr 50 kan vippses til 505951, vi er enda mer avhengig av denne nå når vi må holde hytta stengt.

Gjenvollhytta stengt 14. og 15. mars

12. mars 2020 10:23

Hei alle skiglade.

På bakgrunn av situasjonen med stor fare for smitte av Coronaviruset, så er hytta stengt førstkommende helg.

Løypekjøring går som vanlig.

På vegne av styret

Jørn Erik Berg

KIL stopper nå all aktivitet.

12. mars 2020 9:06

Hei alle sammen

Slik situasjonen har utviklet seg stenger KIL ned alle aktiviteter som treninger, kamper og alle typer møter i regi av idrettslaget.

Vi kommer tilbake med mer informasjon i løpet av dagen.

Hovedstyret i KIL

Viktig informasjon angående Klæbu IL og Korona

11. mars 2020 12:10

Til alle medlemmer i Klæbu Idrettslag

Klæbu Idrettslag følger Korona-situasjonen tett.

Vi forholder oss til retningslinjer gitt av Trondheim kommune, Norges idrettsforbund og folkehelseinstituttet.

Vi holder medlemsmøte i kveld, 11.mars, som planlagt, og KIL har tatt sine forholdsregler. Det settes en max-grense på 100 personer i kveld, ogdet settes frem håndsprit.

Alt kiosksalg med unntak av Gjenvollhytta avlyses.

Trenere og foreldre må følge med på myndighetenes helseråd og vurdere egen situasjon med hensyn til deltakelse på trening og samling. Dersom du har luftveissymptomer eller feber, oppfordrer vi deg til å ikke delta på trening,inntil det er avklart årsaken til dette. Gjennomfør god håndvask før og ettertrening og kamp det gjelder.

Klæbu Idrettslag vil holde våre medlemmer oppdatert via hjemmeside og facebook-side.

https://klaebuil.no/

https://www.facebook.com/www.klabuil.no/

Hva som skjer med årsmøtet 26.mars, må vi komme tilbake til.

https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/viktig-informasjon-vedrorende-koronavirus/

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/anbefalinger-ved–store-arrangementer-knyttet-til-koronasmitte-i-norge/

Mvh.

Styret i Klæbu Idrettslag

Medlemsmøte Klæbu IL

5. mars 2020 18:58

MEDLEMSMØTE

Tid: Onsdag 11/3 kl.18.00
Sted: Rådhuset (inngang opp)
Agenda:
Rubic medlemsystemet kommer på besøk. Her får dere info om:
-appen «laget mitt»
-fakturering
– og spørsmål dere lurer på

Klæburocken 2020
– Tonje Vanebo kommer, og man får innblikk i prosessen 2020.

I tillegg får alle mulighet til å spørre Hovedstyre spørsmål under eventuelt etterpå.

Det blir servert noe å bite i.

NB: Gjerne del dette på deres facebooksider i lag og avdelinger.

Velkommen!

Hilsen Klæbu IL

Saksliste Årsmøte i Klæbu Idrettslag

26. februar 2020 20:48

Det har dessverre blitt en feil i sakslista til årsmøtet.
Under sak 10.1 står det :
» 10.1 Daglig leder og ny organisasjonsplan, herunder oppfølging av ekstraordinært årsmøte 28.8.20″

Det korrekte er :
» 10.1 Daglig leder og ny organisasjonsplan, herunder oppfølging av ekstraordinært årsmøte 28.8.2019″.
Vi beklager.

 

Årsmøtet i Klæbu IL avholdes den 26.mars kl. 18.00 i Enøque lokalet.
Tine Bugges veg 3 (ved legekontoret)

 

Under følger saksliste for årsmøtet:

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede
Sak 2: Godkjenne innkallingen
Sak 3: Godkjenne sakslisten
Sak 4: Godkjenne forretningsorden
Sak 5: Velge dirigent
Sak 6: Velge referent
Sak 7: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle avdelings- årsmeldinger
Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
Sak 10: Behandle forslag og saker
10.1 Daglig leder og ny organisasjonsplan, herunder oppfølging av ekstraordinært årsmøte 28.8.20
10.2 Hvilke arrangement bør KIL stå som arrangør for? For eksempel. Klæburock og 5. dagsfest.
10.3 Innkomne saker

Sak 11:Fastsette medlemskontingent
Sak 12:Vedta idrettslagets budsjett
Sak 13:Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere idrettslagets regnskap
Sak 14:Foreta følgende valg:
14.1           Styreleder
14.2           Øvrige styremedlemmer
14.4           Varamedlemmer
14.5           Kontrollkomité med minst to medlemmer
14.6           Velge representanter eller gi styret fullmakt til å oppnevne representanter
14.7           Valgkomite

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.
For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv.,
se idrettslagets lov § 5 til § 8. https://klaebuil.no/klubben/klaebu-ils-lover/

Innkomne saker må være sendt inn på medlem@klaebuil.no innen 11.mars eller sendes til adresse; Postboks 72, 7541 Klæbu.

Innkalling til årsmøte i Klæbu Idrettslag

26. februar 2020 20:44

Årsmøte Klæbu IL 26.mars 2020

Til medlemmene i Klæbu Idrettslag                           Klæbu 26.02.2020

 

Innkalling til årsmøte i Klæbu Idrettslag

 

Styret innkaller herved til årsmøte i Klæbu Idrettslag.

Årsmøtet avholdes den 26. mars 2020 kl. 18.00 i EnØque, Tine Bugges veg 3 (ved legekontoret i Klæbu)

Saker som et medlem ønsker skal tas opp på årsmøtet, må sendes styret senest 11. mars 2020 til e-post medlem@klaebuil.no eller sendes til adresse; Postboks 72, 7541 Klæbu.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest 11.mars på hjemmesiden, klaebuil.no

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8. https://klaebuil.no/klubben/klaebu-ils-lover/

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret

Badminton Fotball Håndball
Ski Orientering Funkis
Svømming Gjenvollhytta

Nettbutikk

Hovedsponsor

Samarbeidspartnere

Ønsker du å bli sponsor eller samarbeidspartner?

Ta kontakt på sponsor@klaebuil.no

Støtt laget i ditt hjerte – bruk Grasrotandelen

Grasrotandelen