Klæbu IL
flest mulig – lengst mulig

Innkalling årsmøte Funkis KIL

27. januar 2019 18:07

 

INNKALLING TIL ÅRSMØTE, Funkis

 

Klæbu IL avdeling FUNKIS innkaller til årsmøte 26. februar 2019 kl. 19.00

Sted: Gymsalen Sørborgen skole

Årsmøtet skal behandle følgende saker.

 

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete

Sak 2: Godkjenne innkallingen

Sak 3: Godkjenne saklisten

Sak 4: Velge dirigent

Sak 5: Velge referent

Sak 6: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 7: Behandle avdelingens årsberetning

Sak 8: Behandle avdelingens regnskap i revidert stand

Sak 9: Behandle forslag og saker

Sak 10: Fastsette treningsavgift

Sak 11: Vedta idrettslagets budsjett

Sak 12: Foreta følgende valg:

12.1           Styreleder

12.2           Nestleder

12.3           Øvrige styremedlemmer

12.4           Varamedlemmer

12.5           Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene

 

Alle dokumenter deles ut på årsmøtet.

 

Velkommen!

Med vennlig hilsen

Klæbu IL avdeling FUNKIS ved styret

Badminton Fotball Håndball
Ski Orientering Funkis
Svømming Gjenvollhytta

Nettbutikk

Hovedsponsor

Samarbeidspartnere

Ønsker du å bli sponsor eller samarbeidspartner?

Ta kontakt på sponsor@klaebuil.no

Støtt laget i ditt hjerte – bruk Grasrotandelen

Grasrotandelen