Klæbu IL
flest mulig – lengst mulig

Ekstraordinært årsmøte

29. august 2019 17:35

På ekstraordinært årsmøte i Klæbu idrettslag 28.august ble følgende vedtatt:

Sak 8.1

1. Det opprettes en stilling som daglig leder i Klæbu Idrettslag (heretter kalt KIL), med
en stillingsandel på inntil 50 %.
2. Arbeidsutvalget i KIL (heretter kalt AU) gis i oppgave å utarbeide en stillingsinstruks
og definere fullmakter for daglig leder.
3. AU gis i oppgave å utarbeide et forslag økonomiske driftsrammer for daglig leder.
4. AU gis i oppgave å utarbeide et forslag til lønnsbetingelser for daglig leder.
5. Dokumentene i punkt 2-4 skal godkjennes av hovedstyret i KIL (heretter kalt HS).
6. Ekstraordinært årsmøte gir HS i oppdrag å ansette en daglig leder i en tidsbegrenset
kontrakt frem til neste ordinære årsmøte når punkt 5 er oppfylt.
7. For å unngå unødig forsinkelser i de pågående prosjektene i KIL gis HS fullmakt til å
engasjere nåværende styreleder i KIL midlertidig i inntil alle punktene ovenfor er
oppfylt. Engasjementet løper maksimalt frem til ordinært årsmøte 2020 og maksimalt
75 timer/mnd.
8. Til ordinært årsmøte i 2020 bes HS legge frem en sak på om ordningen med daglig
leder i KIL skal fortsette som en permanent ordning.

Dette ble etterfulgt av valg av nytt styre.

Arbeidsutvalget i Klæbu Idrettslag, etter Ekstraordinært Årsmøte 28.08.2019 hvor Leder Kate Tømmervold trakk seg ut av styret for å gå inn som daglig leder.

Leder
Arild Haugen (opprykk fra nestleder) – 2019 – 2020

Nestleder Jesse Smith (opprykk fra styremedlem) – 2019 – 2020

Medlemmer

Hege Ystmark Bjerkan – 2019 – 2021 (Ikke på valg)
Bente Skaanes – 2019 – 2021 (Ikke på valg)

Ungdomsrepresentant

Kristina Skaaren Moe (NY) – 2019 – 2020

Varamedlem til ungdomsrepresentant

Vakant –

(avdelingene ble oppfordret til å ta med ungdommer inn i avdelingene)

Varamedlem
Arild Torp – NY 2019 – 2020

 

Badminton Fotball Håndball
Ski Orientering Funkis
Svømming Gjenvollhytta

Nettbutikk

Hovedsponsor

Samarbeidspartnere

Ønsker du å bli sponsor eller samarbeidspartner?

Ta kontakt på sponsor@klaebuil.no

Støtt laget i ditt hjerte – bruk Grasrotandelen

Grasrotandelen