Klæbu IL
flest mulig – lengst mulig

Saksliste Årsmøte i Klæbu Idrettslag

26. februar 2020 20:48

Det har dessverre blitt en feil i sakslista til årsmøtet.
Under sak 10.1 står det :
» 10.1 Daglig leder og ny organisasjonsplan, herunder oppfølging av ekstraordinært årsmøte 28.8.20″

Det korrekte er :
» 10.1 Daglig leder og ny organisasjonsplan, herunder oppfølging av ekstraordinært årsmøte 28.8.2019″.
Vi beklager.

 

Årsmøtet i Klæbu IL avholdes den 26.mars kl. 18.00 i Enøque lokalet.
Tine Bugges veg 3 (ved legekontoret)

 

Under følger saksliste for årsmøtet:

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede
Sak 2: Godkjenne innkallingen
Sak 3: Godkjenne sakslisten
Sak 4: Godkjenne forretningsorden
Sak 5: Velge dirigent
Sak 6: Velge referent
Sak 7: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle avdelings- årsmeldinger
Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
Sak 10: Behandle forslag og saker
10.1 Daglig leder og ny organisasjonsplan, herunder oppfølging av ekstraordinært årsmøte 28.8.20
10.2 Hvilke arrangement bør KIL stå som arrangør for? For eksempel. Klæburock og 5. dagsfest.
10.3 Innkomne saker

Sak 11:Fastsette medlemskontingent
Sak 12:Vedta idrettslagets budsjett
Sak 13:Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere idrettslagets regnskap
Sak 14:Foreta følgende valg:
14.1           Styreleder
14.2           Øvrige styremedlemmer
14.4           Varamedlemmer
14.5           Kontrollkomité med minst to medlemmer
14.6           Velge representanter eller gi styret fullmakt til å oppnevne representanter
14.7           Valgkomite

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.
For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv.,
se idrettslagets lov § 5 til § 8. https://klaebuil.no/klubben/klaebu-ils-lover/

Innkomne saker må være sendt inn på medlem@klaebuil.no innen 11.mars eller sendes til adresse; Postboks 72, 7541 Klæbu.

Badminton Fotball Håndball
Ski Orientering Funkis
Svømming Gjenvollhytta

Nettbutikk

Hovedsponsor

Samarbeidspartnere

Ønsker du å bli sponsor eller samarbeidspartner?

Ta kontakt på sponsor@klaebuil.no

Støtt laget i ditt hjerte – bruk Grasrotandelen

Grasrotandelen