Klæbu IL
flest mulig – lengst mulig

Idrettskolen

 

Klæbu Idrettslag er et allidrettslag som består av fem avdelinger.

Disse avdelingene er:

Badminton Vinteridrett Oktober tom April
Fotball Sommeridrett  April tom Oktober
Håndball Vinteridrett  Oktober tom April
Orientering Sommeridrett  April tom Oktober
Ski Vinteridrett  Oktober tom April

Klæbu Idrettslags visjon er «Flest mulig, lengst mulig», men for å nå dette mener vi at disse tre mål, må ha høy prioritet:

Rekruttere : Første møte, et idrettslag, mestring,informasjon, alternativer for alle.

Utvikle : Mestring, alle har muligheter, like muligheter,har du lyst har du lov, bedre og bedre dag for dag. Kompetanseheving.

Beholde : Miljø, like muligheter for alle, seniorer,seniorlag, «en gang klæbygg-alltid klæbygg, mestre.

Klæbu Idrettslag ser viktigheten av å kunne ha gode rekrutteringsmetoder, rekrutteringsarenaer, og i den forbindelse har vi Idrettsskolen.

Klæbu Idrettslags Idrettsskole følger skoleåret og gjelder barn som går i 1. til 4. klasse både på Sørborgen- og Tanem Skole.

Idrettskolen er organisert slik at Vinteridretter har sin organiserte aktivitet
fra Oktober til og med April.
Sommeridrettene har sin organiserte aktivitet fra April til og med Oktober. 

********

Det koster 600,- for å delta. Dette faktureres av idrettslaget.

Deltagere i Idrettsskolen må også være medlemmer i Klæbu Idrettslag, enten som enkeltmedlem eller som familiemedlem («rabattert medlemskap»)
Ønsker du å melde på ditt barn på Klæbu IL`s Idrettskole og bli medlem av Klæbu Idrettslag gjøres det her.

Mer informasjon kan fås ved å sende en mail til idrettskole@klaebuil.no

 

Sommeridrettskolen

Klæbu Sparebanks Sommeridrettsskole

Klæbu idrettslag var i 2008 et av fem idrettslag i Norge som arrangerte if idrettsskole, hvor hele 100 deltakeredeltok fra mandag til fredag i uke 33. Idrettsskolen ble en gedigen suksess. Dessverrevedtok if forsikring og Norges Idrettsforbund å avvikle dette arrangementet.

Klæbu Sparebank, som den storebidragsyteren i lokalmiljøet, ville at Klæbu Idrettslag kunne arrangere denneidrettsskolen i uken før skolene starter. dette medfører at arrangementet desener år har hatt navnet Klæbu Sparebanks Sommeridrettsskole

KlæbuIdrettslag har hatt den store glede av å kunne invitere alle barn i alderen 9 -12 år til Klæbu Sparebanks Sommeridrettsskole hvor målsettingen er å få ungene,deltakerne i aktivitet.

KlæbuSparebanks Sommeridrettsskole arrangeres i uke 32, mandag til fredag, alledager fra kl. 09:00 – 15:00

Avslutningsdagenhar det vært deltakerdisko på ungdomsklubben på Kulturhuset fra kl. 18:00

KlæbuSparebanks Sommeridrettsskole har Sørborgen Skole, Sørborgen Skole og Klæbuhallen som samlingspkt. og arrangementssted, men deltakerne har også værtpå Moodden, Kulpan og Klæbu Golf, alt ettersom hvilke aktiviteter som harblitt gjennomført.

Klæbu Idrettslag har ved de fleste arrangementene hatt andre aktiviteter enn de viselv har avdelinger for, så som Badminton, Fotball, Håndball, Orientering og Ski, men vi har også hatt deler av disse. Grunnen til at vi har»unngått» våre egne aktiviteter er at vi ønsker at deltakerne skal fåinnblikk i flere idretter.

I tillegg til disse aktivitetene hardeltakerne fått servert et sunt og riktig måltid, midt på dagen, hvor vi ogsåhar tatt hensyn til allergier, samt frukt i starten og slutten på dagen.

De siste årene har vi tatt enpåmeldingsavgift på kr. 500,- pr. deltaker, som dekker instruktører, t-skjorter, mat, diplom og diskotek.

Spørsmål vedr. Klæbu SparebanksSommeridrettsskole kan rettes til følgende mailadresse sommeridrettskole@klaebuil.no

 

Sportslig hilsen

Klæbu Sparebanks Sommeridrettsskole

Styringsgruppen

 

ps. Vi trenger alltid voksne, foresatte,foreldre, som kan bistå under denne Sommeridretts-skolen. Interesserte kanmelde seg på ovennevnte mailadresse.

 

Badminton Fotball Håndball
Ski Orientering Funkis
Svømming Gjenvollhytta

Nettbutikk

Hovedsponsor

Samarbeidspartnere

Ønsker du å bli sponsor eller samarbeidspartner?

Ta kontakt på sponsor@klaebuil.no

Støtt laget i ditt hjerte – bruk Grasrotandelen

Grasrotandelen