Klæbu IL
flest mulig – lengst mulig

Gjenvollhytta stengt 14. og 15. mars

12. mars 2020 10:23

Hei alle skiglade.

På bakgrunn av situasjonen med stor fare for smitte av Coronaviruset, så er hytta stengt førstkommende helg.

Løypekjøring går som vanlig.

På vegne av styret

Jørn Erik Berg

KIL stopper nå all aktivitet.

12. mars 2020 9:06

Hei alle sammen

Slik situasjonen har utviklet seg stenger KIL ned alle aktiviteter som treninger, kamper og alle typer møter i regi av idrettslaget.

Vi kommer tilbake med mer informasjon i løpet av dagen.

Hovedstyret i KIL

Viktig informasjon angående Klæbu IL og Korona

11. mars 2020 12:10

Til alle medlemmer i Klæbu Idrettslag

Klæbu Idrettslag følger Korona-situasjonen tett.

Vi forholder oss til retningslinjer gitt av Trondheim kommune, Norges idrettsforbund og folkehelseinstituttet.

Vi holder medlemsmøte i kveld, 11.mars, som planlagt, og KIL har tatt sine forholdsregler. Det settes en max-grense på 100 personer i kveld, ogdet settes frem håndsprit.

Alt kiosksalg med unntak av Gjenvollhytta avlyses.

Trenere og foreldre må følge med på myndighetenes helseråd og vurdere egen situasjon med hensyn til deltakelse på trening og samling. Dersom du har luftveissymptomer eller feber, oppfordrer vi deg til å ikke delta på trening,inntil det er avklart årsaken til dette. Gjennomfør god håndvask før og ettertrening og kamp det gjelder.

Klæbu Idrettslag vil holde våre medlemmer oppdatert via hjemmeside og facebook-side.

https://klaebuil.no/

https://www.facebook.com/www.klabuil.no/

Hva som skjer med årsmøtet 26.mars, må vi komme tilbake til.

https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/viktig-informasjon-vedrorende-koronavirus/

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/anbefalinger-ved–store-arrangementer-knyttet-til-koronasmitte-i-norge/

Mvh.

Styret i Klæbu Idrettslag

Medlemsmøte Klæbu IL

5. mars 2020 18:58

MEDLEMSMØTE

Tid: Onsdag 11/3 kl.18.00
Sted: Rådhuset (inngang opp)
Agenda:
Rubic medlemsystemet kommer på besøk. Her får dere info om:
-appen «laget mitt»
-fakturering
– og spørsmål dere lurer på

Klæburocken 2020
– Tonje Vanebo kommer, og man får innblikk i prosessen 2020.

I tillegg får alle mulighet til å spørre Hovedstyre spørsmål under eventuelt etterpå.

Det blir servert noe å bite i.

NB: Gjerne del dette på deres facebooksider i lag og avdelinger.

Velkommen!

Hilsen Klæbu IL

Saksliste Årsmøte i Klæbu Idrettslag

26. februar 2020 20:48

Det har dessverre blitt en feil i sakslista til årsmøtet.
Under sak 10.1 står det :
» 10.1 Daglig leder og ny organisasjonsplan, herunder oppfølging av ekstraordinært årsmøte 28.8.20″

Det korrekte er :
» 10.1 Daglig leder og ny organisasjonsplan, herunder oppfølging av ekstraordinært årsmøte 28.8.2019″.
Vi beklager.

 

Årsmøtet i Klæbu IL avholdes den 26.mars kl. 18.00 i Enøque lokalet.
Tine Bugges veg 3 (ved legekontoret)

 

Under følger saksliste for årsmøtet:

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede
Sak 2: Godkjenne innkallingen
Sak 3: Godkjenne sakslisten
Sak 4: Godkjenne forretningsorden
Sak 5: Velge dirigent
Sak 6: Velge referent
Sak 7: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle avdelings- årsmeldinger
Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
Sak 10: Behandle forslag og saker
10.1 Daglig leder og ny organisasjonsplan, herunder oppfølging av ekstraordinært årsmøte 28.8.20
10.2 Hvilke arrangement bør KIL stå som arrangør for? For eksempel. Klæburock og 5. dagsfest.
10.3 Innkomne saker

Sak 11:Fastsette medlemskontingent
Sak 12:Vedta idrettslagets budsjett
Sak 13:Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere idrettslagets regnskap
Sak 14:Foreta følgende valg:
14.1           Styreleder
14.2           Øvrige styremedlemmer
14.4           Varamedlemmer
14.5           Kontrollkomité med minst to medlemmer
14.6           Velge representanter eller gi styret fullmakt til å oppnevne representanter
14.7           Valgkomite

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.
For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv.,
se idrettslagets lov § 5 til § 8. https://klaebuil.no/klubben/klaebu-ils-lover/

Innkomne saker må være sendt inn på medlem@klaebuil.no innen 11.mars eller sendes til adresse; Postboks 72, 7541 Klæbu.

Badminton Fotball Håndball
Ski Orientering Funkis
Svømming Gjenvollhytta

Nettbutikk

Hovedsponsor

Samarbeidspartnere

Ønsker du å bli sponsor eller samarbeidspartner?

Ta kontakt på sponsor@klaebuil.no

Støtt laget i ditt hjerte – bruk Grasrotandelen

Grasrotandelen