Klæbu IL
flest mulig – lengst mulig

Spilledag i tilrettelagt fotball og Paraidrettsdag

17. september 2019 22:58

En fantastisk spilledag i tilrettelagt fotball og paraidrettsdag er historie. Det har vært en enorm idrettsglede, stor mestring og herlige idrettsøyeblikk.

 

30. april 2019 23:27

Klæbu IL søker etter 2 idrettskontakter som i utgangspunktet være knyttet til Klæbu IL Funkis, men det kan også være snakk om andre grupper eller enkeltfamilier som trenger det.
Søknadsfrist er onsdag 8.mai.2019 og søknad sendes til funkis@klaebuil.no

Søker etter idrettskontakt

Årsmøte Klæbu IL 28.mars 2019

1. mars 2019 8:57

Til medlemmene i Klæbu Idrettslag                           Klæbu 28.02.2019

 

Innkalling til årsmøte i Klæbu Idrettslag

 

Styret innkaller herved til årsmøte i Klæbu Idrettslag.

Årsmøtet avholdes den 28. mars 2019 kl. 19.00 i Enøque, Tine Bugges veg 3 (ved legekontoret i Klæbu)

Saker som et medlem ønsker skal tas opp på årsmøtet, må sendes styret senest 14. mars 2019 til e-post post@klaebuil.no eller sendes til adresse; Postboks 72, 7541 Klæbu.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest 14.mars på hjemmesiden, klaebuil.no

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8. https://klaebuil.no/klubben/klaebu-ils-lover/

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret

Tilrettelagt vinteraktivitetsdag

27. januar 2019 18:11

Klæbu IL Funkis og Klæbu IL Ski inviterer til tilrettelagt Vinteraktivitetsdag søndag 24. februar 2019 på Gjenvollhytta i Klæbu. Start kl. 10. 30

Det blir skirenn, skileikbakke og akebakke.
Man deltar på de aktivitetene man ønsker å delta på.
Det blir premie til alle.

 

Dette er åpent for alle barn, ungdom og voksne med utviklingshemminger, fra 5 år og oppover.

 

Påmelding og betalingsfrist er senest 10.februar

Kontonummer: 4358.15.78254

 

Opplysninger v/påmelding:

– fullt navn, fødselsår, mailadresse, mobil

– navn på medlemsklubb eller bosted

 

Påmeldingen er åpen allerede nå.

Spørsmål / påmelding sendes på e-post til funkis@klaebuil.no
Eller til Renate Svinning på tlf. 93055432
Deltakeravgift kr 150,-

Det er opprettet et arrangement for dette på facebook, her vil det komme mere informasjon etter hvert. https://www.facebook.com/events/582625075522077/

Hvis temperaturen skulle falle under 15 minusgrader ser vi oss nødt til å flytte eller avlyse arrangementet. Alle vil da få tilbakebetalt påmeldingsavgiften.

Innkalling årsmøte Funkis KIL

27. januar 2019 18:07

 

INNKALLING TIL ÅRSMØTE, Funkis

 

Klæbu IL avdeling FUNKIS innkaller til årsmøte 26. februar 2019 kl. 19.00

Sted: Gymsalen Sørborgen skole

Årsmøtet skal behandle følgende saker.

 

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete

Sak 2: Godkjenne innkallingen

Sak 3: Godkjenne saklisten

Sak 4: Velge dirigent

Sak 5: Velge referent

Sak 6: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 7: Behandle avdelingens årsberetning

Sak 8: Behandle avdelingens regnskap i revidert stand

Sak 9: Behandle forslag og saker

Sak 10: Fastsette treningsavgift

Sak 11: Vedta idrettslagets budsjett

Sak 12: Foreta følgende valg:

12.1           Styreleder

12.2           Nestleder

12.3           Øvrige styremedlemmer

12.4           Varamedlemmer

12.5           Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene

 

Alle dokumenter deles ut på årsmøtet.

 

Velkommen!

Med vennlig hilsen

Klæbu IL avdeling FUNKIS ved styret