Klæbu IL
flest mulig – lengst mulig

Påmelding til svømming høstsongen 2019

29. august 2019 21:15
Påmelding til svømmekurs i Klæbu.
  • Kursene starter Onsdag 2.Oktober og Torsdag 3. Oktober.

Nedre aldersgrense er 5 år.
 
Klæbu il svømming arrangerer svømmekursene i samarbeid med norges svømmeforbund og følger samme kurssystem som norges idrettsforbund.
Du vil dermed kunne fortsette på kursrekken om du tidligere har gjennomført kurssteg hos andre tilknyttet norges svømmeforbund.
Instruktørene og kursdagene vil bli de samme som tidligere.
Påmelding via tryggivann.no
Lurer du på hvilket nivå som passer for deg, bruk gjerne nivåvelgeren fra TSLK som referanse, men pass på så du ikke melder deg på kurs i pir-badet ved et uhell, da lenken til påmelding på deres sider gjelder deres kurs:
https://tslk.no/svommekurs/nivavelgeren/

Årsmøte Klæbu IL 28.mars 2019

1. mars 2019 8:57

Til medlemmene i Klæbu Idrettslag                           Klæbu 28.02.2019

 

Innkalling til årsmøte i Klæbu Idrettslag

 

Styret innkaller herved til årsmøte i Klæbu Idrettslag.

Årsmøtet avholdes den 28. mars 2019 kl. 19.00 i Enøque, Tine Bugges veg 3 (ved legekontoret i Klæbu)

Saker som et medlem ønsker skal tas opp på årsmøtet, må sendes styret senest 14. mars 2019 til e-post post@klaebuil.no eller sendes til adresse; Postboks 72, 7541 Klæbu.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest 14.mars på hjemmesiden, klaebuil.no

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8. https://klaebuil.no/klubben/klaebu-ils-lover/

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret

Årsmøte Klæbu IL Svømming

12. februar 2019 18:56

Det innkalles herved til årsmøte for Klæbu IL Svømming. Se vedlagt innkalling og saksliste 190211-KILS-2019-Aarsmoeteinnkalling

Vell møtt!

 

Mvh
Styret

Aktivitetslederkurs i Klæbu

21. oktober 2018 14:20

Trøndelag Idrettskrets arrangerer kurs for våre trenere og oppmenn. I Klæbu.
Dette er et kurs vi ønsker alle våre frivillige tar.

Send påmelding til idrettskole@klaebuil.no

Innspill ift. høstens tilbud fra svømmeavdelingen

11. april 2018 18:52

Vi holder nå på med oppsettet for høstens svømmetilbud i regi av Klæbu IL Svømming. Vi kommer til å ha kurs flere kvelder i uken, men ønsker veldig gjerne innspill fra dere på hvilke kurs som ønskes. Våre kurs arrangeres med grunnlag i kursopplegget fra Norges Idrettsforund og Svømmeforbundet og finnes beskrevet på den offisielle siden til svømmeforbundet Tryggivann.no. Ut over dette ønsker vi også veldig gjerne innspill fra voksne som ønsker et tilbud i bassenget, være seg vanngym, treningsgruppe eller annet.

Har du et ønske for høsten, så send det til svomming@klaebuil.no

Velkommen til mange glade timer i bassenget over sommeren!

Mvh,
Klæbu IL Svømming