Klæbu IL
flest mulig – lengst mulig

Klubben

Velkommen til Klæbu I.Ls nettsider!

Klæbu I.L skal være en klubb som gir aktivitetstilbud til : Flest mulig Lengst mulig !

Tilbud om aktivitet blir gitt innen de gruppene som klubben har i dag: Badminton, fotball, håndball, orientering, ski, svømming og funkis. Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd.

All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.