Klæbu IL
flest mulig – lengst mulig

Styret

Hovedstyret i Klæbu Idrettslag:

Torsdag 28. mars 2019 ble det holdt årsmøte i Klæbu Idrettslag.

Hovedstyret består av 5 årsmøtevalgte representanter i Arbeidsutvalget (AU), representant fra Gjenvollhytta og representanter fra de enkelte avdelingene i idrettslaget.

Arbeidsutvalg Klæbu IL :

 

Leder Kate Tømmervold leder@klaebuil.no
Arild Haugen post@klaebuil.no
Styremedlem Jesse Smith
 Styremedlem Bente Skaanes politiattest@klaebuil.no
Styremedlem Hege Ystmark Bjerkan idrettskole@klaebuil.no

 

 Avdelingslederne:

 

Badminton Kenneth Haagenstad kenhaag@gmail.com
Håndball Jørund Ulstad j_ulstad77@hotmail.com
Gjenvollhytta Jørn Berg jorn.erik.berg@mataki.no
Orientering Jan Egil Tillereggen jan-til@online.no
Ski Per Stig Solbakken perstig.solbakken@sweco.no
Fotball Kristian Meland kristian@kvilhaugen.no
Funkis  Renate Svinning Renate@svinning.com
Svømming Hilde Farbu hilmathi@online.no

Arbeidsutvalg AU :

Leder: Kate Tømmervold-         leder#klaebuil.no (Bytt ut # med @. Dette for å unngå spam)
Styremedlem: Arild Haugen –   post#klaebuil.no
Styremedlem: Jesse Smith
Styremedlem: Bente Skaanes
Styremedlem: Hege Ystmark Bjerkan

Barneidrettsansvarlig:

Styremedlem: Hege Ystmark Bjerkan – idrettskole#klaebuil.no  (Bytt ut # med @. Dette for å unngå spam)

Klæbu Idrettslags offisielle mailadresse er: post #klaebuil.no  (Bytt ut # med @. Dette for å unngå spam)

Ansvarlig for Politiattester :

Styremedlem : Bente Skaanes


Klæbu Idrettsråd

Klæbu IL’s representanter i Klæbu Idrettsråd’s årsmøte 2016-2017 :
Arbeidsutvalget i Klæbu IL

Idrettsrådet er engasjert i bl.a. :
• Fordeling av Klæbu kommunes tildeling av kulturmidler til idrettslige aktiviteter
• Fordeling av statlige midler (LAM) til lokale lag og foreninger
• Idrettsregistreringen – oppfølging
• Idretts- og anleggsplanen
• Høringsuttalelser fra Klæbu kommune
• Referatsaker, deltakelse i ulike idrettsfora m.m.
• Fordeling av timer i Klæbuhallen.