Klæbu IL
flest mulig – lengst mulig

Æresmedlemmer og Tidligere ledere

Sivert Aune
Harald Torvmark
Peder Fosseide
Ingvar Høiås
Sverre Osen
Ole Fosseide
Ola Svendsrud
Odd Buan
Morten Grendstad
Trygve Storsve
Magne Sjøli
Gerhard Svebakken
Kjell Ulstad
Ivar Mentsen
Bjørn Rønningen
Jan Egil Tillereggen
Svein Rikstad
Fredrik Gustavsen

Ledere i Klæbu IL
1906-1909 : Gunnar Overvik
1909-1911 : Ivar Eidsstu
1911-1913 : Bernt Forseth
1913-1914 : Ingebrigt Dragsten
1914-1915 : Hans Vildmo
1915-1917 : Peder Hallan
1917-1920 : Karl Vildmo
1920.1921 : Ole Moen
1921-1922 : Ola Bjørklimark
1922-1924 : Egil Grendstad
1929-1931 : Ingvald Sellesbakk
1931-1932 : Gunnar Indseth
1932-1933 : Simon Tanemsmo
1933-1935 : Ola Ulstad
1935-1936 : Sivert Devle
1936-1937 : Einar Bostad
1937-1938 : Sivert Devle
1938-1939 : Arne Storvold
1939-1941 : Harald Torvmark
1941-1943 : Johan Fiskvik
1943-1945 : Sivert Devle
1945-1948 : Harald Torvmark
1948-1949 : Sverre Osen
1949-1952 : Harald Torvmark
1952-1954 : Harald Hegstad
1954-1956 :Harald Torvmark
1956-1958 : Trygve Storsve
1958-1959 : Ingvar Høiås
1959-1962 : Ola Svendsrud
1962-1968 : Harald Torvmark
1968-1972 : Ole O. Dahlen
1972-1974 : Torstein Kjøsnes
1974-1977 : Ole O. Dahlen
1977-1979 : Eirik Sigurdsøn
1979-1981 : Ivar Mentsen
1981-1983 : Roger Bråten
1983-1990 : Morten Grendstad
1990-1991 : Tormod Groven
1991-1992 : Ragnar Thesen
1992-1993 : Morten Grendstad – Tormod Groven
1993-1994 : Morten Grendstad
1994-1995 : Tor Tømmervold
1995-1996 : Endre Sjøvold
1996-1997 : Birger Hellan
1997-2007 : Jan Egil Tillereggen
2007-2010 : Otto Sæterbø
2010-2012 : Lena Olson
2012-2014 : Lars Roan
2014-2016 : Terje Lillemo
2016-2019 : Anne Cathrine Skaaren Moe
2019-          : Kate Tømmervold