Klæbu IL
flest mulig – lengst mulig

Fakta / Om

Klæbu IL ble grunnlagt 1906 – og fylte 100 år i 2006
Laget er tilknyttet Norges Idrettsforbund.
Lagets verdier og lover baseres på Norges Idrettsforbunds verdi- og lovgrunnlag.
Laget skal i tillegg følge de lover og regler som til enhver tid gjelder.
Laget er ett fleridrettslag og består i dag av følgende aktive avdelinger :
Badminton – Fotball – Håndball – Orientering – Ski.

Laget setter samhandling og felles måloppnåelse høyt innen sitt arbeid med barn og unge.
Laget har fokus på og jobber etter sitt slagord : «Flest mulig – lengst mulig».

Laget har bygd og eier og driver Gjenvollhytta på Nordmarka.
Ett frivillig team i Laget kjører opp skispor både på Nordmarka og i bygda.
Hvert år siste søndag i august arr. Ski fjelløpet Vassfjellet Rundt.
Laget har ca 800 utøvere, ca 80 trenere og en medlemsmasse på 1652 medlemmer.

Det er god sportslig aktivitet innenfor de ulike avdelinger.
Laget er deltager i særforbundenes konkurranser og terminlisteaktiviteter.
Laget arr. selv flere faste sportsarr. i løpet av året.
Idrettsskolen gjennomføres i løpet av ett kalenderår. De ulike avd. har fordelt ansvaret for fysisk aktivitetet innen sin idrett, sommer og vinter.
Sommeridrettsskolen for barn opp til 12 år arr. hver uke i august.
Orientering har lagd flere lokale orienteringskart som bygda kan benytte.

Killertreninger er ett sportslig samlingspunkt på tvers av de ulike sportsgrener.
Laget drøfter avdelingene ulike treningstider og treningsavgifter og vurderer hele tiden behovet for koordinering og samhandling.
Laget arr. hvert år trenerkvelder med eksterne forelesere.
Laget har egen Dop-kontakt.
Laget er medlem i Norges Turmarsjforbund.

Lagets Hovedsamarbeidspartner er Klæbu Sparebank.

Laget har opprettet Sørborgen Kunstgressbane AS og Klæbu IL Drift AS som ivaretar Lagets driftsoppgaver.
Det er investert i 3 skiløypemaskiner, 1 snøscooter og 1 traktor til brøyting av Kunstgressbanen.
Ski har egen skibu med utstyr ved Lauvåsen og har driftet lysløypa i dette lokalområdet i mange år.
Fotball drifter 2 kunstgressbaner ved Sørborgen og 1 grusbane på Tanem.
Hovedstyrets Arbeidsutvalg (AU) har samarbeid med avdelingenes tillitsvalgte innenfor bl.a. idrett, økonomi og drift.
AU skal se Laget under ett og framskaffe gevinster for avd. ved støtte og bistand i driftstekniske spørsmål.
Laget har inngått flere avtaler med kommune og private aktører for å kunne drifte virksomheten på en forsvarlig og stabil måte.
Lagets avd. kan også inngå «lokale» sponsoravtaler på arr. og drakter.
Laget er juridisk avtaleansvarlig for alle avd. og prosjektenes samarbeidspartnere.

Laget har sitt møtested i Klæbuhallens sal B.
Laget har vedlikeholdsavtale for hjemmeside og elektronisk medlemsregistrering.
Laget kjøpte ny tråkkemaskin i 2012.
Laget har forhandleravtale med XXL på Østre Rosten og Sportshuset Melhus.

Laget har gitt innspill til kommunens kommunedelplan for idrett og friluftsliv.
Laget har i dialog med Skatteetaten avklart merverdigavgiftsproblematikken for laget.
Laget har avtale med egen Regnskapsfører.
Laget har en tilfredsstillende økonomi.