Klæbu IL
flest mulig – lengst mulig

Instrukser, retningslinjer og nyttige linker

Barneidrett:

Barneidrett er idrettsaktivitet for barn til og med det året de fyller 12 år.
Idrettens barnerettigheter gjelder for alle barn, uten forskjellsbehandling og uten hensyn til barnet og dets foreldres kjønn, etniske bakgrunn, livssyn, seksuelle orientering, vekt/fysiske utvikling og funksjonshemning.
I Klæbu IL skal alle trenere sette seg inn i Idrettens barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett.
Dette er nedfelt i Klæbu ILs Trenerinstruks.

Idrettens Barnerettigheter – les mer

Dette må du vite som barneidrettstrener

Ungdomsidrett:

Ungdom i Klæbu IL har rett til et trygt, variert og inkluderende idretts- og konkurransetilbud.
Ungdom skal selv kunne bestemme på hvilket nivå og i hvilket omfang de ønsker å drive idrett.
Ungdomsidretten har også retningslinjer. Dette for å sikre ungdommers rettigheter som individ og aktiv idrettsutøvende.
Det innebærer forpliktelser for trenere, ledere, foreldre og organisasjonsledd som må følge opp dette i praksis.

Les mer om ungdomsidrett og utøverens rettigheter

 

Trenerrollen

Oppmannsrollen

Reise- og Beredskapsplan

 


Linker til Norges Idrettsforbund og aktuelle særforbund:

Norges idrettsforbundbarneidrettUngdomsidrett

Norges fotballforbundbarne- og ungdomsfotball

Norges HåndballforbundBarnehåndballUtviklingstrappa

Norges Skiforbund – Norges Skiforbund Breddeidrett

 

Norges Badmintonforbund